Navigace

Obsah

Kotlíkové dotace 2. výzva - základní informace

Typ: ostatní
V návaznosti na plánovaný seminář k dotačnímu programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji II.“, který je určen pro zájemce o výměnu zdrojů tepla (kotlů) na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech. V příloze jsou podmínky pro 2. kolo kotlíkových dotací a propagační materiály.
Připomínáme, že se seminář uskuteční ve středu dne 27. 09. 2017 od 16:00 hodin v Zasedací místnosti Městského úřadu Český Krumlov (3. patro), Kaplická 439, Český Krumlov.

 

ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO 2. KOLO KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ V JIHOČESKÉM KRAJI
29. 9. 2017 na webu
http://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/.

 

ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ PRO 2. KOLO KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ V JIHOČESKÉM KRAJI
30. 10. 2017.

 

Na výměnu kotlů v rámci 2. výzvy je k dispozici 294 mil. Kč.

 

Dotace se bude vztahovat pouze na výměnu zastaralých kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním
1. a 2. emisní třídy
dle ČSN EN 303-5 (tzn. podpora se nevztahuje  na výměnu kotlů 3., 4. a 5. emisní třídy)

 

Dotace se nebude vztahovat na výměnu kamen, krbových kamen, krbů atp., a to ani v případě, že slouží k primárnímu vytápění rodinného domu.

 

Výměnu kotle je možné realizovat pouze v rodinných domech s max. 3 bytovými jednotkami po celém Jihočeském kraji. Výměna starého kotle v objektech, které jsou v katastru nemovitostí zapsány jako objekty k rekreaci, není možná.


Výše dotace a podporovatelné typy zdrojů tepla:

 

Max. 80 % způsobilých výdajů v případě, že je instalováno tepelné čerpadlo nebo automatický kotel na biomasu, nejvýše však 120 tis. Kč;

Max. 80 % způsobilých výdajů v případě, že je instalován kotel na biomasu s ručním přikládáním, nejvýše však 100 tis. Kč;

Max. 75 % způsobilých výdajů v případě, že je instalován plynový kondenzační kotel, nejvýše však 95 tis. Kč;

Max. 75 % způsobilých výdajů v případě, že je instalován automatický kotel na uhlí a biomasu, nejvýše však 75 tis. Kč.


V druhém kole již nebudou podporovány nové kotle spalující čistě uhlí a kotle na uhlí a biomasu s ručním přikládáním.


Seznam podporovatelných zdrojů tepla je zveřejněn na webových stránkách
http://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/?p=p_6 v sekci Seznam výrobků pro kotlíkové dotace.

 

Žadatelé z tzv. prioritních obcí (České Budějovice, Dobrá Voda u Českých Budějovic, Hůry, Litvínovice, Roudné, Rudolfov, Adamov, Planá, Vráto, Milevsko, Písek, Soběslav, Strakonice, Bechyně, Planá nad Lužnicí, Sezimovo Ústí, Tábor, Týn nad Vltavou, Vodňany) mají nárok na navýšení dotace o 7 500 Kč.


Uznatelnost výdajů:

Zpětně od 15. 7. 2015 za předpokladu splnění podmínek dotačního programu.


Podávání žádostí:

Pouze elektronicky s následným dodáním podepsaného papírového výtisku s povinnými přílohami.


Povinné přílohy:

Doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího kotle na pevná paliva (pro potvrzení emisní třídy stávajícího zdroje), příp. jiný doklad o emisní třídě starého kotle.

Fotografie štítku starého kotle (pokud existuje).

Fotografie starého kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso.

Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu na domě (je-li relevantní).

Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu k bytové jednotce a k rodinnému domu (je-li relevantní).

Písemný souhlas vlastníka pozemku (je-li relevantní).


Oproti 1. kolu odpadá povinnost realizovat mikroenergetické opatření.


Starý kotel je nutné ekologicky zlikvidovat v zařízení, které je k tomu oprávněno, a tuto skutečnost prokazatelně doložit.

 


Přílohy

Vytvořeno: 18. 9. 2017
Poslední aktualizace: 26. 11. 2017 23:14
Autor: Správce Webu