Navigace

Obsah

Zprávy

první
ze 3
poslední

INFORMACE ČESKÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ÚŘADU pro občany, kteří přijímají televizi přes anténu

V tomto regionu bude zahájeno uvádění do provozu základnových stanic nových mobilních sítí, což bude pro obyvatele znamenat zlepšení kvality a dostupnosti mobilních datových služeb.

Více informací v přiloženém dokumentu. celý text

ostatní | 26. 9. 2022 | Autor: Dipl.- Ing. Pavel Gabriš
Informace

Milostivé léto II

Od 1. září 2022 byla spuštěna II. fáze tzv. "milostivého léta". Jedná se o jedinečnou možnost splatit exekuce bez úroků. Fyzickým osobám, které mají dluh vůči státu a jiným veřejnoprávním věřitelům vymáhaný soudním exekutorem, se otevírá možnost splnit svůj dluh zjednodušeným a finančně výrazně mé celý text

ostatní | 21. 9. 2022 | Autor: Dipl.- Ing. Pavel Gabriš

O voličský průkaz pro volby do Senátu jde nově požádat přes Portál občana

Ministerstvo vnitra rozšířilo služby Portálu občana o možnost podat žádost o voličský průkaz.

Po přihlášení do Portálu občana bude moci volič jednoduše vytvořit žádost a zaslat ji přes datovou schránku příslušnému obecnímu úřadu.

celý text

ostatní | 15. 9. 2022 | Autor: Dipl.- Ing. Pavel Gabriš
Informace

Jak upravit hlasovací lístek v komunálních volbách?

Informace k nastávajícím komunálním volbám. celý text

ostatní | 12. 9. 2022 | Autor: Dipl.- Ing. Pavel Gabriš
Plakát

Slavnost městyse Vorderweisenbach 13. a 14. srpna 2022

Na Vaší návštěvu se těší městys Vorderweisenbach se svými spolky a pohostinstvími. celý text

ostatní | 1. 8. 2022 | Autor: Dipl.- Ing. Pavel Gabriš
Plakát

Včasné vyřízení osobních dokladů před letní sezónou.

Pro neustálé zkvalitňování služeb pro občany a zlepšování fungování veřejné správy, připravilo Ministerstvo vnitra informační leták shrnující zásady týkající se možností cestování do zahraničí s využitím občanských průkazů. celý text

ostatní | 7. 7. 2022 | Autor: Dipl.- Ing. Pavel Gabriš

Reportáž k vzpomínkovému výšlapu do zmizelé vesnice Kapličky 19. 6. 2022

Spolu se svými českými přáteli z Přední Výtoně - Heurafflu uspořádala komunita Vorderweißenbach vzpomínkový výšlap do zapomenutých vesnic v České republice, do zmizelé vesnice Kapličky. Túra vedla od hraničního přechodu Guglwald do Kapellen. Celá výprava byla doprovázená s kamerou. celý text

ostatní | 7. 7. 2022 | Autor: Dipl.- Ing. Pavel Gabriš
Plakát

Osvědčení o úspoře emisí za rok 2021

V roce 2021 bylo díky recyklaci a využití papírů, plastů, skla, kovů, nápojových kartonů a dalších komodit v rámci tříděného sběru a využití odpadů systému EKO-KOM uspořeno 23,9 mil. GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik v průměru spotřebuje za rok více než 367 tisíc domácností. celý text

ostatní | 23. 6. 2022 | Autor: Dipl.- Ing. Pavel Gabriš

Kotlíkové dotace 2022 a informace o bezplatné pomoci s vyplněním žádostí o kotlíkovou dotaci

Výměnu starých nevyhovujících kotlů z programu kotlíkových dotací, pro naše občany připravilo Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR.

Jedinečná dotační pomoc ve výši až 95 % je určena domácnostem
s nižšími příjmy a lze o ni žádat i zpětně. celý text

ostatní | 18. 5. 2022 | Autor: Dipl.- Ing. Pavel Gabriš

Informace občanům - kompostéry

Obec Přední Výtoň nabízí občanům s trvalým pobytem v obci možnost výpůjčky kompostéru na bio hmotu, který musí být umístěn na vlastní nebo pronajaté zahradě na likvidaci bio odpadu.
Zájemci, hlaste se na obci, kde po podepsání smlouvy o výpůjčce Vám bude vydán jeden kus kompostéru. celý text

ostatní | 13. 4. 2022 | Autor: Dipl.- Ing. Pavel Gabriš
první
ze 3
poslední