Navigace

Obsah

Územní plánování


Územní plán

Schválilo zastupitelstvo obce dne 11.7.2005 usnesením č. 11/2005.
Celý územní plán správního území je k nahlédnutí na obecním úřadě v úřední hodiny.
Zde jsou k dispozici pouze osídlené části. Jednotlivé části se otevřou v novém okně a jsou ve formátu pdf.
Velikost částí - 1,092 až 1,77 Mb.
Textová část územního plánu - ZDE .
Obecně závazná vyhláška k územnímu plánu - č.1/2005
Legendu k mapám územního plánu najdete zde.

Přední Výtoň

Přední Výtoň

zde ke stažení

Přední Výtoň

zde ke stažení

Přední Výtoň

zde ke stažení

Přední Výtoň

zde ke stažení

Přední Výtoň

zde ke stažení


Frýdava

Frýdava

zde ke stažení

Frýdava

zde ke stažení

 

Svatý Tomáš
Svatý Tomášzde ke stažení

 

Pasečná
Pasečnázde ke stažení

Změna č. 1

Zastupitelstvo obce dne 13.1.2010 usnesením č. 2/2010 schválilo opatření obecné povahy ke změně č. 1 ÚPO

Změna č.1

zde ke stažení

Změna 1

zde ke stažení

Změna č. 2

Zastupitelstvo obce dne 13.11.2013 usnesením č. 22/2013 schválilo opatření obecné povahy ke změně č. 2 ÚPO

Hlavní výres A

Hlavní výkres B

Textová část

 

Územní studie

Územní studie "Pod Rytířovými"

- textová část, výkres širších vazeb, výkres funkčního využití ploch, výkres prostorové regulace

Územní studie "Pod Robinsonkou" - textová část, výkres č. 1výkres č. 2výkres č. 3výkres č. 4

Územní studie "K Lomu" - textová částvýkres č. 1výkres č. 2výkres č. 3výkres č. 4