Navigace

Obsah

Územní plánování

Návrh zadání nového územního plánu Přední Výtoň

Ke stažení

Schválený návrh zadání územní plánu Přední Výtoň

Schválilo zastupitelstvo obce dne 2. 5. 2019 usnesením č. 23/2019

Schválené zadání ÚPO


Územní plán - současný územní plán obce Přední Výtoň

Schválilo zastupitelstvo obce dne 11.7.2005 usnesením č. 11/2005.
Textová část územního plánu - ZDE .
Obecně závazná vyhláška k územnímu plánu - č.1/2005
Legendu k mapám územního plánu najdete zde.

Přední Výtoň

Přední Výtoň

zde ke stažení

Přední Výtoň

zde ke stažení

Přední Výtoň

zde ke stažení

Přední Výtoň

zde ke stažení

Přední Výtoň

zde ke stažení


Frýdava

Frýdava

zde ke stažení

Frýdava

zde ke stažení

 

Svatý Tomáš
Svatý Tomášzde ke stažení

 

Pasečná
Pasečnázde ke stažení

Změna č. 1

Zastupitelstvo obce dne 13.1.2010 usnesením č. 2/2010 schválilo opatření obecné povahy ke změně č. 1 ÚPO

Změna č.1

zde ke stažení

Změna 1

zde ke stažení

Změna č. 2

Zastupitelstvo obce dne 13.11.2013 usnesením č. 22/2013 schválilo opatření obecné povahy ke změně č. 2 ÚPO

Hlavní výres A
Hlavní výkres B
Textová část

Územní studie

Územní studie "Pod Rytířovými"
textová část, výkres širších vazeb, výkres funkčního využití ploch, výkres prostorové regulace

Územní studie "Pod Robinsonkou"  
textová část, výkres č. 1výkres č. 2výkres č. 3výkres č. 4

Územní studie "K Lomu"
textová částvýkres č. 1výkres č. 2výkres č. 3výkres č. 4