Navigace

Obsah

Územní plánování

Návrh ÚP pro opakované veřejné projednání je zveřejněn na úřední desce. Opakované veřejné projednání se bude konat dne 29.1.2024 od 16:00 v zasedací místnosti Obecního úřadu Přední Výtoň.

 


Územní plán - současný územní plán obce Přední Výtoň

Schválilo zastupitelstvo obce dne 11.7.2005 usnesením č. 11/2005.
Textová část územního plánu - ZDE .
Závazná část ve formě regulativů - Obecně závazná vyhláška k územnímu plánu - č.1/2005
Legendu k mapám územního plánu najdete zde.

Přední Výtoň

Přední Výtoň

zde ke stažení

Přední Výtoň

zde ke stažení

Přední Výtoň

zde ke stažení

Přední Výtoň

zde ke stažení

Přední Výtoň

zde ke stažení


Frýdava

Frýdava

zde ke stažení

Frýdava

zde ke stažení

 

Svatý Tomáš
Svatý Tomášzde ke stažení

 

Pasečná
Pasečnázde ke stažení

Změna č. 1

Zastupitelstvo obce dne 13.1.2010 usnesením č. 2/2010 schválilo opatření obecné povahy ke změně č. 1 ÚPO

Změna č.1

zde ke stažení

Změna 1

zde ke stažení

Změna č. 2

Zastupitelstvo obce dne 13.11.2013 usnesením č. 22/2013 schválilo opatření obecné povahy ke změně č. 2 ÚPO

Hlavní výres A
Hlavní výkres B
Textová část

Územní studie

Územní studie "Pod Robinsonkou"  
textová část, výkres č. 1výkres č. 2výkres č. 3výkres č. 4

Územní studie "K Lomu"
textová částvýkres č. 1výkres č. 2výkres č. 3výkres č. 4

 

Urbanisticko - architektonická studie 

Urbanisticko - architektonická studie "Lokalita pod Vyhlídkou"

Textová část

Přehledná situace

Hlavní výkres 1. část

Hlavní výkres 2. část

Koordinační situace 1. část

Koordinační situace 2. část

Zastavovací schéma
Výkres veřejné infrastruktury - pro velikost výkresu není scan dostatečně přehledný,k nahlédnutí na OÚ Přední Výtoň