Navigace

Obsah

Územní plánování

Nový územní plán - schválený ZO dne 5.6.2024

Výrok Typ: PDF dokument, Velikost: 636.43 kB

Odůvodnění Typ: PDF dokument, Velikost: 6.05 MB

Výkres základního členění území Typ: PDF dokument, Velikost: 1.59 MB

Hlavní výkres Typ: PDF dokument, Velikost: 2.75 MB

Výkres VPS a VPO Typ: PDF dokument, Velikost: 1.34 MB

Výkres DI a TI Typ: PDF dokument, Velikost: 2.37 MB

Koordinační výkres jih Typ: PDF dokument, Velikost: 10.78 MB

Koordinační výkres sever Typ: PDF dokument, Velikost: 9.19 MB

Výkres záboru půdního fondu Typ: PDF dokument, Velikost: 2.02 MB

Výkres širších vztahů Typ: PDF dokument, Velikost: 9.2 MB

Výkres koncepce krajiny a ÚSES Typ: PDF dokument, Velikost: 14.41 MB

Vyhodnocení vlivu Typ: PDF dokument, Velikost: 3.12 MB

 


Územní plán - současný územní plán obce Přední Výtoň

Schválilo zastupitelstvo obce dne 11.7.2005 usnesením č. 11/2005.
Textová část územního plánu - ZDE .
Závazná část ve formě regulativů - Obecně závazná vyhláška k územnímu plánu - č.1/2005
Legendu k mapám územního plánu najdete zde.

Přední Výtoň

Přední Výtoň

zde ke stažení

Přední Výtoň

zde ke stažení

Přední Výtoň

zde ke stažení

Přední Výtoň

zde ke stažení

Přední Výtoň

zde ke stažení


Frýdava

Frýdava

zde ke stažení

Frýdava

zde ke stažení

 

Svatý Tomáš
Svatý Tomášzde ke stažení

 

Pasečná
Pasečnázde ke stažení

Změna č. 1

Zastupitelstvo obce dne 13.1.2010 usnesením č. 2/2010 schválilo opatření obecné povahy ke změně č. 1 ÚPO

Změna č.1

zde ke stažení

Změna 1

zde ke stažení

Změna č. 2

Zastupitelstvo obce dne 13.11.2013 usnesením č. 22/2013 schválilo opatření obecné povahy ke změně č. 2 ÚPO

Hlavní výres A
Hlavní výkres B
Textová část

Územní studie

Územní studie "Pod Robinsonkou"  
textová část, výkres č. 1výkres č. 2výkres č. 3výkres č. 4

Územní studie "K Lomu"
textová částvýkres č. 1výkres č. 2výkres č. 3výkres č. 4

 

Urbanisticko - architektonická studie 

Urbanisticko - architektonická studie "Lokalita pod Vyhlídkou"

Textová část

Přehledná situace

Hlavní výkres 1. část

Hlavní výkres 2. část

Koordinační situace 1. část

Koordinační situace 2. část

Zastavovací schéma
Výkres veřejné infrastruktury - pro velikost výkresu není scan dostatečně přehledný,k nahlédnutí na OÚ Přední Výtoň