Navigace

Obsah

Územní plánování

Na Návrhu Územního plánu obce Přední Výtoň se pracuje, bude včas zveřejněný.

Více informací podá nově zvolený starosta obce Přední Výtoň pan Pavel Gabriš.
(aktualizace 2.11.2022)
 

V rámci vypořádání námitek a připomínek po veřejném projednání z 21. 10. 2021 a jejich zapracování do návrhu nového územní plánu není termín 2. veřejného projednání dosud znám - sledujte úřední desku.

V platnosti je stávající územní plán z 11. 5. 2005.

(aktualizace 27.5.2022)

Návrh upraveného územního plánu k veřejnému projednání 21. 10. 2021 od 16:00hod. v zasedací místnosti Obce Přední Výtoň

 

Návrh nového územního plánu Přední Výtoň

Dne 18. 10. 2019 započalo společné jednání o návrhu našeho nového územního plánu. Můžete uplatnit své připomínky. 

 

Návrh zadání nového územního plánu Přední Výtoň

 

Schválený návrh zadání územní plánu Přední Výtoň

Schválilo zastupitelstvo obce dne 2. 5. 2019 usnesením č. 23/2019

 


Územní plán - současný územní plán obce Přední Výtoň

Schválilo zastupitelstvo obce dne 11.7.2005 usnesením č. 11/2005.
Textová část územního plánu - ZDE .
Závazná část ve formě regulativů - Obecně závazná vyhláška k územnímu plánu - č.1/2005
Legendu k mapám územního plánu najdete zde.

Přední Výtoň

Přední Výtoň

zde ke stažení

Přední Výtoň

zde ke stažení

Přední Výtoň

zde ke stažení

Přední Výtoň

zde ke stažení

Přední Výtoň

zde ke stažení


Frýdava

Frýdava

zde ke stažení

Frýdava

zde ke stažení

 

Svatý Tomáš
Svatý Tomášzde ke stažení

 

Pasečná
Pasečnázde ke stažení

Změna č. 1

Zastupitelstvo obce dne 13.1.2010 usnesením č. 2/2010 schválilo opatření obecné povahy ke změně č. 1 ÚPO

Změna č.1

zde ke stažení

Změna 1

zde ke stažení

Změna č. 2

Zastupitelstvo obce dne 13.11.2013 usnesením č. 22/2013 schválilo opatření obecné povahy ke změně č. 2 ÚPO

Hlavní výres A
Hlavní výkres B
Textová část

Územní studie

Územní studie "Pod Robinsonkou"  
textová část, výkres č. 1výkres č. 2výkres č. 3výkres č. 4

Územní studie "K Lomu"
textová částvýkres č. 1výkres č. 2výkres č. 3výkres č. 4

 

Urbanisticko - architektonická studie 

Urbanisticko - architektonická studie "Lokalita pod Vyhlídkou"

Textová část

Přehledná situace

Hlavní výkres 1. část

Hlavní výkres 2. část

Koordinační situace 1. část

Koordinační situace 2. část

Zastavovací schéma
Výkres veřejné infrastruktury - pro velikost výkresu není scan dostatečně přehledný,k nahlédnutí na OÚ Přední Výtoň