Navigace

Obsah

Formuláře


MÍSTNÍ POPLATKY

Poplatek za psa přihlášení-odhlášení ( PDF, DOC )

Registrace k poplatku za užívání veřejného prostranství ( PDF, DOC )

Registrace k poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a poplatku z ubytovací kapacity ( PDF, DOC )

Přiznání k poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a poplatku z ubytovací kapacity-čtvrtletní ( PDF, DOC, XLS )

Přiznání k poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a poplatku z ubytovací kapacity-roční ( PDF, DOC, XLS )

Prohlášení vlastníka stavby určené nebo sloužicí k individuální rekreaci ( PDF, DOC )


OSTATNÍ

Návrh na pořízení územního plánu nebo jeho změny

Žádost o připojení sousední nemovitosti k místní komunikaci zřízením sjezdu

Žádost o poskytnutí daru na dítě/na dojíždění žáků a studentů do škol - směrnice č. 29

Žádost o prodej pozemku z majetku obce

Žádost o pronájem pozemku

 

DOTACE

Žádost pro FO

Žádost pro PO

Čestné prohlášení žadatele

Vyúčtování dotace

 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Žádost o povolení nebo závazné stanovisko ke kácení dřevin rostoucích mimo les

Pokyny k podání žádosti o povolení kácení

 

EVIDENCE OBYVATEL

Žádost na zrušení údaje o místu trvalého pobytu