Navigace

Obsah

Formuláře


-k místním poplatků

Poplatek za psa přihlášení-odhlášení ( PDF, DOC )

Registrace k poplatku za užívání veřejného prostranství ( PDF, DOC )

Registrace k poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a poplatku z ubytovací kapacity-fyzická osoba ( PDF, DOC )

Registrace k poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a poplatku z ubytovací kapacity-právnická osoba ( PDF, DOC )

Přiznání k poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a poplatku z ubytovací kapacity-čtvrtletní ( PDF, DOC, XLS )

Přiznání k poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt a poplatku z ubytovací kapacity-roční ( PDF, DOC, XLS )

Prohlášení vlastníka stavby určené nebo sloužicí k individuální rekreaci ( PDF, DOC )


-ostatní

Návrh na pořízení změny územního plánu obce

Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les

Žádost o připojení sousední nemovitosti k místní komunikaci zřízením sjezdu

Žádost o poskytnutí daru na dítě/na dojíždění žáků a studentů do škol - směrnice č. 29

Žádost o prodej pozemku z majetku obce - pravidla pro prodej pozemků


-individuální žádosti o dotaci (příspěvek)

Žádost pro FO

Žádost pro PO

Čestné prohlášení žadatele