Navigace

Obsah

Formuláře


MÍSTNÍ POPLATKY

Poplatek za psa přihlášení-odhlášení ( PDF, DOC )

Registrace k poplatku z pobytu ( PDF, DOC )

Hlášení k poplatku z pobytu-čtvrtletní ( PDFDOCXLS )

Prohlášení vlastníka stavby určené nebo sloužicí k individuální rekreaci ( PDF, DOC )

SILNIČNÍ SPRÁVNÍ ÚŘAD

Žádost o povolení připojení sousední nemovitosti zřízením sjezdu nebo nájezdu k místní komunikaci

Pokyny k podání žádosti o povolení připojení sousední nemovitosti zřízením sjezdu nebo nájezdu k místní komunikaci


OSTATNÍ

Směrnice č. 5/2023 o povolení výjimky ze zákazu nebo omezení stavební činnosti podle územního opatření o stavební uzávěře (16.4 kB)

Návrh na pořízení územního plánu nebo jeho změny

Žádost o poskytnutí daru na dítě/na dojíždění žáků a studentů do škol - směrnice č. 4/2023

Žádost o prodej pozemku z majetku obce

Žádost o pronájem pozemku

Směrnice č. 7/2023 Program demografické stabilizace obce Přední Výtoň

Žádost o příspěvek demografické stabilizace pro rok 2024

 

DOTACE

Žádost pro FO

Žádost pro PO

Čestné prohlášení žadatele

Vyúčtování dotace

 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Žádost o povolení nebo závazné stanovisko ke kácení dřevin rostoucích mimo les

Oznámení o pokácení dřevin rostoucích mimo les -havarijní kácení dřevin (15.04 kB)

Pokyny k podání žádosti o povolení kácení

Pokyny k podání žádosti o závazné stanovisko

Informace k havarijnímu kácení dřevin

 

EVIDENCE OBYVATEL

Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu

Pokyny ke zrušení trvalého pobytu

Hlášení trvalého pobytu