Navigace

Obsah

Vyhlášky a nařízení


Operační plán pdf 413 kB - zimní údržby místních a účelových komunikací a chodníků ve vlastnictví obce Přední Výtoň.

Obecně závazné vyhlášky obce

OZV č. 4/2019, kterou se ruší "Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích"

104-2019.pdf Staženo: 141x | 17.12.2019

OZV č. 1/2018, kterou se mění OZV č. 2/2008 - O systému nakládání s komunálním odpadem

2018_01_OZV odpad.pdf Staženo: 354x | 28.06.2018

o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

2011_1.pdf Staženo: 376x | 31.01.2011

kterou se mění OZV č. 3/2007-Požární řád obce

2008_1.pdf Staženo: 350x | 31.01.2008

Požární řád obce

2007_3.pdf Staženo: 405x | 31.03.2007

o závazných částech územního plánu obce

2005_1..pdf Staženo: 470x | 31.01.2005

OZV č. 2/2019, o místním poplatku z pobytu

104-2019.pdf Staženo: 67x | 17.12.2019

OZV č. 1/2019, o místním poplatku ze psů

103-2019.pdf Staženo: 56x | 17.12.2019

OZV č. 1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu

12-2020.pdf Staženo: 72x | 07.02.2020

Nařízení obce

o vymezení místních a účelových komunikací a chodníků na území obce, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí a stanovení rozsahu, způsobu a časových lhůt pro odstraňování závad ve sjízdn

Na základě tohoto nařízení schválilo zastupitelstvo obce usnesením č. 20/2013 Operační plán zimní údržby místních a účelových komunikací a chodníků ve vlastnictví obce Přední Výtoň.

1_2013_narizeni.pdf Staženo: 351x | 09.08.2017

Stránka

  • 1