Navigace

Obsah

Vyhlášky a nařízení


Operační plán pdf 413 kB - zimní údržby místních a účelových komunikací a chodníků ve vlastnictví obce Přední Výtoň.

Obecně závazné vyhlášky obce

OZV č. 4/2019, kterou se ruší "Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích"

106-2019.pdf Staženo: 434x | 17.12.2019

OZV č. 1/2018, kterou se mění OZV č. 2/2008 - O systému nakládání s komunálním odpadem

2018_01_OZV odpad.pdf Staženo: 544x | 28.06.2018

o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

2011_1.pdf Staženo: 559x | 31.01.2011

kterou se mění OZV č. 3/2007-Požární řád obce

2008_1.pdf Staženo: 471x | 31.01.2008

Požární řád obce

2007_3.pdf Staženo: 550x | 31.03.2007

o závazných částech územního plánu obce

2005_1..pdf Staženo: 680x | 31.01.2005

OZV č. 1/2019, o místním poplatku ze psů

103-2019.pdf Staženo: 209x | 17.12.2019

OZV č. 1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu

12-2020.pdf Staženo: 289x | 07.02.2020

OZV č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu

24-2021.pdf Staženo: 171x | 06.04.2021

OZV č. 2/2021 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí a o změně Obecně závazné vyhlášky obce Přední Výtoň č. 1/2011

47-2021.pdf Staženo: 132x | 01.07.2021

OZV č. 3/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

99-2021.pdf Staženo: 64x | 16.12.2021

OZV č. 4/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

100-2021.pdf Staženo: 111x | 10.01.2022

Nařízení obce

o vymezení místních a účelových komunikací a chodníků na území obce, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí a stanovení rozsahu, způsobu a časových lhůt pro odstraňování závad ve sjízdn

Na základě tohoto nařízení schválilo zastupitelstvo obce usnesením č. 20/2013 Operační plán zimní údržby místních a účelových komunikací a chodníků ve vlastnictví obce Přední Výtoň.

1_2013_narizeni.pdf Staženo: 494x | 09.08.2017

Stránka

  • 1