Navigace

Obsah

Vyhlášky a nařízení


Operační plán pdf 413 kB - zimní údržby místních a účelových komunikací a chodníků ve vlastnictví obce Přední Výtoň.

Obecně závazné vyhlášky obce

OZV č. 1/2018, kterou se mění OZV č. 2/2008 - O systému nakládání s komunálním odpadem

2018_01_OZV odpad.pdf Staženo: 73x | 28.06.2018

o místních poplatcích

2012_1.pdf Staženo: 268x | 31.01.2012

o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

2011_1.pdf Staženo: 199x | 31.01.2011

kterou se mění OZV č. 3/2007-Požární řád obce

2008_1.pdf Staženo: 183x | 31.01.2008

Požární řád obce

2007_3.pdf Staženo: 243x | 31.03.2007

o závazných částech územního plánu obce

2005_1..pdf Staženo: 247x | 31.01.2005

Nařízení obce

o vymezení místních a účelových komunikací a chodníků na území obce, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí a stanovení rozsahu, způsobu a časových lhůt pro odstraňování závad ve sjízdn

Na základě tohoto nařízení schválilo zastupitelstvo obce usnesením č. 20/2013 Operační plán zimní údržby místních a účelových komunikací a chodníků ve vlastnictví obce Přední Výtoň.

1_2013_narizeni.pdf Staženo: 190x | 09.08.2017

Stránka

  • 1