Navigace

Obsah

Vyhlášky a nařízení

Dne 3. 2. 2021 vešel v platnost zákon č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, který s účinností od 1 .1. 2022 zavádí informační systém Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů (dále jen „systém Sbírky“), jenž slouží k vyhlašování právních předpisů územních samosprávných celků a zákonem stanovených správních úřadů a ke zveřejňování dalších zákonem vymezených aktů. 

https://sbirkapp.gov.cz/


Operační plán pdf 413 kB - zimní údržby místních a účelových komunikací a chodníků ve vlastnictví obce Přední Výtoň.

Obecně závazné vyhlášky obce

OZV č. 1/2022, kterou se mění OZV č. 4/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

OZV je upravena pro lepší přehled a pochopení změn. Oficiálně jsou předmětné OZV zveřejněné ve Sbírce právních předpisů, https://sbirkapp.gov.cz/

100-2021 a 101-2022.pdf Staženo: 281x | 02.12.2022

OZV č. 3/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

99-2021.pdf Staženo: 179x | 16.12.2021

OZV č. 2/2021 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí a o změně Obecně závazné vyhlášky obce Přední Výtoň č. 1/2011

47-2021.pdf Staženo: 228x | 01.07.2021

OZV č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu

24-2021.pdf Staženo: 307x | 06.04.2021

OZV č. 1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu

12-2020.pdf Staženo: 391x | 07.02.2020

OZV č. 1/2019, o místním poplatku ze psů

103-2019.pdf Staženo: 312x | 17.12.2019

OZV č. 4/2019, kterou se ruší "Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích"

106-2019.pdf Staženo: 522x | 17.12.2019

OZV č. 1/2018, kterou se mění OZV č. 2/2008 - O systému nakládání s komunálním odpadem

2018_01_OZV odpad.pdf Staženo: 673x | 28.06.2018

o závazných částech územního plánu obce

2005_1..pdf Staženo: 836x | 31.01.2005

Požární řád obce

2007_3.pdf Staženo: 661x | 31.03.2007

kterou se mění OZV č. 3/2007-Požární řád obce

2008_1.pdf Staženo: 570x | 31.01.2008

o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

2011_1.pdf Staženo: 652x | 31.01.2011

Nařízení obce

o vymezení místních a účelových komunikací a chodníků na území obce, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí a stanovení rozsahu, způsobu a časových lhůt pro odstraňování závad ve sjízdn

Na základě tohoto nařízení schválilo zastupitelstvo obce usnesením č. 20/2013 Operační plán zimní údržby místních a účelových komunikací a chodníků ve vlastnictví obce Přední Výtoň.

1_2013_narizeni.pdf Staženo: 590x | 09.08.2017

Stránka

  • 1