Navigace

Obsah

Vyhlášky a nařízení

Dne 3. 2. 2021 vešel v platnost zákon č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, který s účinností od 1 .1. 2022 zavádí informační systém Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů (dále jen „systém Sbírky“), jenž slouží k vyhlašování právních předpisů územních samosprávných celků a zákonem stanovených správních úřadů a ke zveřejňování dalších zákonem vymezených aktů. 

https://sbirkapp.gov.cz/


Operační plán pdf 413 kB - zimní údržby místních a účelových komunikací a chodníků ve vlastnictví obce Přední Výtoň.

Obecně závazné vyhlášky obce

OZV č. 3/2024 o nočním klidu

OZV č. 3_2024 o nočním klidu.odt Staženo: 20x | 10.04.2024

OZV č. 2/2024, kterou se mění OZV č. 1/2024, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Změnová OZV č. 2_2024, o odpadech.odt Staženo: 28x | 10.04.2024

OZV č. 1/2024, kterou se mění OZV č. 3/2023, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

6-2024.pdf Staženo: 46x | 08.02.2024

OZV č. 3/2023, kterou se mění OZV č. 4/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

108-2023.pdf Staženo: 89x | 04.12.2023

OZV č. 2/2023, kterou se mění OZV č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu

107-2023.pdf Staženo: 64x | 04.12.2023

OZV č. 1/2023, kterou se mění OZV č. 1/2019, o místním poplatku ze psů

106-2023.pdf Staženo: 48x | 04.12.2023

OZV č. 3/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

99-2021.pdf Staženo: 228x | 16.12.2021

OZV č. 2/2021 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí a o změně Obecně závazné vyhlášky obce Přední Výtoň č. 1/2011

47-2021.pdf Staženo: 265x | 01.07.2021

OZV č. 4/2019, kterou se ruší "Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích"

106-2019.pdf Staženo: 556x | 17.12.2019

OZV č. 1/2018, kterou se mění OZV č. 2/2008 - O systému nakládání s komunálním odpadem

2018_01_OZV odpad.pdf Staženo: 726x | 28.06.2018

o závazných částech územního plánu obce

2005_1..pdf Staženo: 879x | 31.01.2005

Požární řád obce

2007_3.pdf Staženo: 700x | 31.03.2007

kterou se mění OZV č. 3/2007-Požární řád obce

2008_1.pdf Staženo: 602x | 31.01.2008

o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

2011_1.pdf Staženo: 692x | 31.01.2011

Nařízení obce

o vymezení místních a účelových komunikací a chodníků na území obce, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí a stanovení rozsahu, způsobu a časových lhůt pro odstraňování závad ve sjízdn

Na základě tohoto nařízení schválilo zastupitelstvo obce usnesením č. 20/2013 Operační plán zimní údržby místních a účelových komunikací a chodníků ve vlastnictví obce Přední Výtoň.

1_2013_narizeni.pdf Staženo: 623x | 09.08.2017

Stránka

  • 1