Navigace

Obsah

Co dokáží naši hasiči

Zvláště v dnešní době vystupuje do popředí významná role hasičských záchranných sborů. jsme každodenními svědky, co vše vykonávají pro naší společnost. Kromě původního poslání - zásahů při požárech, jim přibyly další úkoly a povinnosti. je to nepřeberné množství činností, při kterých odvádějí spoustu práce při záchranně životů a majetků. kromě ostatních integrovaných složek k nim patří sbory dobrovolných hasičů. Zázemí jim vytváří obce. Náš sbor patří mezi velmi schopné a platné členy a proto jsou velmi často nasazování k nejrůznějším zásahům. Velice dobře se starají nejen o svěřenou techniku, ale i stavební část zbrojnice. Rozhodli se provést svépomocí úpravu interiéru klubovny. Našli pochopení jak u starosty obce, tak celého obecního zastupitelstva k finančnímu a materiálovému pokrytí celé akce. Ta trvala od prosince 2019 do května 2020. Pod vedením Pavla Zvonaře, který odvedl nejvíce odborných prací a strávil zde několik stovek hodin byl uzavřen vstup do skladu zbrojnice, položena nová dlažba, oškrábání všech stěn, naštukování a vybílení. Byl zateplen strop a zhotoven nový podhled a nový zděný bar. Upraveno sociální zařízení, osazena nová svítidla, výčepní stolice a nové stoly. Stávající židle byly obroušeny a opatřeny lakem. Všem, kteří přiložili ruku k dílu, patří velké poděkování. Otevření klubovny se zúčastnili v pátek 29. května 2020 členové sboru. Veřejnosti byla představena v celé kráse v sobotu 30. května při kácení májky. V sobotu 30. dubna s pracovníky obce vyzdobili a postavili tradiční májku. vyhlášený nouzový stav neumožnil účast občanů a dětí. Setkání občanů se tentokrát muselo obejít bez sletu čarodějnic, hudby, táboráku s opékáním buřtů. Kromě čarodějnic. To se vše odbylo při kácení májky. sbor spolupracuje s místní farmou KERIM spol. s.r.o. a jedna ze spoluprací je spočívá v každoročním sběru kamení na jejích pozemcích. Brigáda měla čtyři termíny v měsících duben a květen. Minimálně se jedné brigády zúčastnilo 24 členů. Práce to nebyla lehká. Velké množství malých kamenů a teplé počasí bylo docela vyčerpávající. Až na jeden úpal nedošlo k žádnému zranění. Výdělek použijí na úpravu interiéru hasičské klubovny. 
Přejeme hasičům, aby si po jejich záslužné a náročné práci odpočinuli v příjemném prostředí a těšili se ze svého díla. Celkové uspokojení však ještě nenacházejí. Trápí je vyřešit vytápění celé budovy. Prostory zbrojnice jsou vytápěny nehospodárnými akumulačními kamny, jejichž provoz za vysokých finančních nákladů stěží budovu temperuje. Proto obec rozhodla zadat zpracování projektové dokumentace. Cena za novou technologii vytápění vychází cca na částku 850 000,- Kč. Zpracování projektové dokumentace bylo zadáno specializované firmě s cílem realizovat nové vytápění tepelným čerpadlem do konce roku 2020.
Karel Stix
Slavnostní přestřihnutí stuhy.
 

Velikonoce v obci době karantény

 
Obecní lípa nám 5. 4. 2020 obrostla velikonočními vajíčky. Všem, kteří se podíleli moc děkujeme. Jsem velmi rád, že i když nemůžeme být spolu na dálku stále spolupracujeme.
Velikonoční strom
Velikonoční strom na hřišti.
Z blízka
Jiří Řechtáček

Hasiči za krásami Šumavy

 
Prodloužený víkend v říjnu nabídl několik posledních teplých a slunečních dnů.Padl návrh společně si ještě užít pobyt na Šumavě v místech, nám neznámých. Jednomyslně byl vybrán návrh dojít pěšky k Plešnému jezeru. Cíl výletu je poměrně blízko od naší obce a jedná se o hojně navštěvované místo. V sobotu 26. října 2019 se 8 hasičů se svými rodinami a přáteli vydali na společnou cestu 5 osobními auty. Dojeli na parkoviště u Horské služby v Nové Peci. Již na parkovišti však nebyli sami, více rodin s dětmi sdílelo stejný nápad. odtud se pokračovalo pěšky. K cíli je vedla asfaltová lesní cesta v krátkém úseku do kopce. Dále už pak následovala pohodlná chůze po rovince, kterou uvítaly hlavně děti, které si zpříjemňovaly cestu zpěvem a říkankami. Míjeli jsme spoustu dalších návštěvníků. V polovině trasy dlouhé 6 km přišla vhod přestávka na občerstvení. při odpočinku jsme si užívali hřejivých slunečních paprsků a nabírali síly pro zbytek cesty. Výprava dorazila k místu nazvané Kamenné moře. Před zdoláním tohoto posledního úseku byly některé děti již unavené a cestou se musely nést na ramenou. Změna fádního putování po asfaltové cestě vystřídala možnost pokračovat po Kamenném moři. Vyvolala u dětí zájem o urychlené dokončení posledního úseku zdoláváním kamenů přeskakováním a slézáním. Zanedlouho nás přivítala blyštivá modrá hladina Plešného jezera a nad ní se vypínající se skálou se sochou spisovatele Adalberta Stiftera, ověnčena pásem lesů. Bohužel z velké části zasažené kůrovcem. Nadšení a radost dětí a dospělých z dosaženého cíle a příjemně prožitého dne nás přivedly na myšlenku zopakovat si další putování při společném poznávání okolí našeho domova. Příště už nás třeba bude víc.
 
Účastníci
Marie Stoiberová

Předvánoční turnaj v bowlingu

Hned následující den v pátek 6. 12. 2019 bylo uspořádáno přátelské setkání členů SDH v předvánočním turnaji v bowlingu konané v Bowling baru Penzionu Vyhlídka. Pozvání byli i spřátelené spolky hasičů ze Schöneggu a z Piberschlagu. Pozvání však přijali jen hasiči ze Schöneggu, kterých přijelo 10. Našich členů a členek se zúčastnilo 20. 

Prvotní byla samozřejmě hra, kdy v turnaji nešlo jen o vítězství, ale o skvělou zábavu. K této příležitosti bylo pro účastníky připravené pohoštění formou obložených mís různých variací se sýry, masem, šunkou i zeleninou. Pouhým okem došlo k nastartování chuťových buněk a použitím barevné kombinace jste nečekali a dali přednost vlastní ochutnávce.

Setkání se ukončilo společnou fotografií, ale už jen s těmi nejsilnějšími, kteří vydrželi až na samotný závěr večera.

Všichni jsou vítězové.Jiří Řechtáček

 

Letos již podruhé na začátku prosince jsme v obci Přední Výtoň oslavili svátek svatého Mikuláše. Bělovousý muž s anděli a čerty obešel rodiny našich občanů o den dříve tedy 5. prosince 2019

Mikuláš chodil se čtyřmi komplici, dvěma anděli a dvěma čerty. Andělové měli za úkol chválit hodné děti, čerti naopak vyhrožovali těm zlobivým, že si je odnesou s sebou do pekla. Andělové se zlobivých dětí zastávali a společně s nimi slíbili čertům, že v dalším roce budou hodnější. V mikulášské nadílce, kterou od andělů dostali hodné děti, které pěkně odříkali básničku nebo zazpívali písničku, často dostávali různé sladkosti, ale také ovoce, nejčastěji mandarinky nebo banány. Některé děti dostali i hodnotnější dárky, například oblečení nebo hračky. Zlobivé děti dostali brambory a uhlí. Čerti jim hrozili i vhozením do pytle, který měli s sebou.   

Nelehkého úkolu se zhostili členové SDH Přední Výtoň a jeden dobrovolník. Mikuláš se svojí družinou navštívili 7 rodin a předal dárky 11 dětem. "Návštěvy rodin v katastru obce Přední Výtoň jsou zcela zdarma", řekl vedoucí družiny Mikuláš. Dále dodal, že se moc těší na příští rok, kdy 5. prosince vychází na sobotu a mohlo by se přihlásit více rodin s dětmi, vnoučaty, neteřemi nebo synovci.        

Mikulášská skupina.

Marie Stoiberová

Volební výroční schůze SDH Přední Výtoň

 
V prostorách klubovny na OÚ se v sobotu 16. 11. 2019 se sešli hasiči, aby zhodnotili svojí činnost za uplynulých 5 let a zvolili nový výbor. Pozvání přijal starosta obce Přední Výtoň Jan Bittner, starosta okrsku Václav Liebl a starosta SDH Černá v Pošumaví Vladimír Kasal, velitel SDH Frymburk Karel Malák. Po seznámení se zprávami o činnosti, hospodaření a revizí bylo přikročeno k volbě nového výboru. Na dalších 5 let byli zvoleni do čela na pozici starosty SDH pan Jiří Řechtáček, náměstka pan Jan Stoiber ml., pokladníka Vladimír Bondira, jednatele Pavla Zvonaře a členové výboru pan Petr Šumbera st., paní Libuše Šumberová, paní Martina Řechtáčková, slečna Radka Bondirová, paní Veronika Jakubová, Jan krejsa, a pan Karel Stix. Předsedou revizní komise byli zvoleni předsedou pan Oldřich Mareš a členové pan Jan Krejsa, pan Stanislav Geber a náhraník slečna Radka Bondirová. Za dosavadní dlouholetou práce ve prospěch sboru, starosta obce pan Jan Bittner poděkoval a předal panu Karlu Stixovi a panu Janu Stoiberovi st. pamětní minci Obce Přední Výtoň. Zároveň předal veliteli sboru Janu Stoiberovi ml. a novému starostovi SDH Jiřímu Řechtáčkovi nový smaltový znak k označení hasičské zbrojnice. Ve zprávě bylo konstatováno, že vozidlo Śkoda CAS  je zastaralá. S velkými obtížemi se udržuje v dobrém technickém stavu. V porovnání s dnešními auty nesplňuje rychlost dojezdu k zásahům. Proto starosta Obce Přední Výtoň pan Jan Bittner podal žádost na dotaci na nákup modernějšího vozidla. Jednání výroční schůze bylo zakončeno volnou zábavou v doprovodu tónů kapely Výtoňanky.
 
Nový smaltový znak
Marie Stoiberová

Hasičská soutěž O pohár obce Přední Výtoň 2019

Letos jsme díky televiznímu zpravodajství a letnímu suchu mohli velice často vidět práci hasičů. Požárů bylo totiž požehnaně a zasahovali u nich jak profíci, tak dobráci. A právě jednu ze základních činností, totiž požární útok předváděli dobrovolní hasiči 10. srpna 2019 na 43. ročníku soutěže O putovní pohár obce Přední Výtoň. Vše se konalo v přívětivém Areálu letních sportů na břehu Lipna. Letos se představilo celkem 11 družstev, 9 mužských a 2 ženská. Soutěž byla dvoukolová a všichni účastníci předvedli zajímavé výkony. Jako tradičně přijeli i Rakušané z příhraničních obcí a městeček. Ti už se přizpůsobili našim, českým pravidlům této soutěže a začínají v dosažených časech česká družstva dotahovat. Nejvzdálenější účastníci letošního výtoňského hasičského klání byli z obce Slatina z Plzešnkého kraje. Ti předvedli navíc dvě ukázky požárních útoků podle jejich zvyklostí, což bylo zajímavé zpestření soutěže. Pozoruhodné bylo porovnání rozdílů v jejich a normálním požárním útoku. Po celé sobotní odpoledne sledovalo soutěže velké množství diváků, protože v těsné blízkosti fotbalového hřiště, na kterém vše probíhalo vede cyklostezka a většinu jejich uživatelů hemžení hasičů pochopitelně zaujalo. Vše se povedlo a bylo to, jak se vyjádřil jeden z diváků bezvadné odpoledne. Jenom je škoda, že opět došlo ke kolizi termínu soutěží. to se projevuje v sníženém počtu sborů, které se klání v Přední Výtoni účastní.

Společná fotka se zúčastněnými družstvyKarel Stix

 

1. červen - Dětský den

Naši hasiči navázali na předcházející úspěšnou akci pro děto z minulého roku. Připravili pro ně dětský den. Na hřišti u zbrojnice vítala příchozí reprodukovaná hudba. Zde se podávala pečená kuřata s hranolky, opékané špekáčky, mísy s ovocem a nápoje. Pro 45 zúčastněných dětí byla připravena trasa s 10 staništi. Děti postupně přicházely na Hawajskou párty, projely se na koních, vyzkoušely si hasičskou techniku, seznámily se s televizní dvojicí Patem a Matem, pozdravily se s Bílou paní, zastřílely si ze vzduchovky, úřadovaly na pohádkové poště, čarovaly s čarodějnicí a skončily ve fotokoutku. Na každém zastavení obdržely dáreček nebo sladkost. Pořadatelé se opravdu činili a připravili bohatý program. Na vydařenou akci přispěli: Obec Přední Výtoň, Oddíl Metané a SDH Přední Výtoň. Kladný ohlas veřejnosti a velká účast rozhodly vytvořit každoroční tradici.

Tak to jsme MY.Karel Stix, Jiří Řechtáček