Navigace

Obsah

Plakát

 

Taktické cvičení složek IZS "Záchrana osob ve špatně přístupném terénu"

 
Shodou okolností v době vrcholící houbařské sezóny, kdy byli naši psovodi v průběhu pár týdnů povoláni k několika pátráním po pohřešovaných osobách, se v šumavských lesích u Frýdavy konalo na toto téma taktické cvičení složek IZS.
Akce prověřovala součinnost složek IZS při záchraně osob ve špatně přístupném terénu. Do pátrání po pohřešovaných se zapojilo celkem deset psovodů, z toho šest dodala naše jihočeská brigáda, po jednom ZBK Praha, ZBK Královéhradeckého a Plzeňského kraje a HZS ČR. Jako doprovod se zapojilo i deset dalších Jihočechů, měli tak vynikající příležitost sledovat práci svých zkušenějších kamarádů. Nalezené osoby jsme předávali hasičům z SDH Přední Výtoň, Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje a členovi Horské služby ČR.
Při závěrečném vyhodnocení naši práci vysoce hodnotil ředitel územního odboru HZS Český Krumlov. Nejen pro rychlé a spolehlivé nalezení všech pohřešovaných, ale i pro naše chování, technické vybavení, spolupráci a komunikaci v průběhu celé akce. Všem přítomným tak patří velký dík za jejich nasazení a kamarádům z SDH Přední Výtoň i speciální poděkování za iniciování tohoto cvičení. Jsme opravdu rádi, že se spolupráce s obcí, v níž má naše brigáda na Spáleništi svou základnu, tak úspěšně rozvíjí.

Pavel Troller JČZBK

Video (16.88 MB)
Video (3.47 MB)
https://www.facebook.com/jihocestizachranari/videos/1076410719901864/

 

Publicita

Publicita

PublicitaPublicita

Plakát

Stavění Máje 30. 4. 2022 v Přední Výtoni

Krásné počasí a skvěle připravená akce přilákalo na 60 obyvatel a návštěvníků na akci, kterou spolupořádala Obec Přední Výtoň, Sbor dobrovolných hasičů Přední Výtoň a oddíl Metané Přední Výtoň. Obec nakoupila 12 kg špekáčků, 20 litrů oblíbeného nápoje pro děti. Příprava 18-ti metrové Májky trvala 1,5 hodiny a hlídala se až do brzkých ranních hodin. K tanci všem přítomným hrála místní skupina Výtoňanka. Většina návštěvníků se shodla, že to byla velmi povedená akce. Děkuji všem, kteří se na přípravě a klidném průběhu podíleli. Zvláštní poděkování patří Obci Přední Výtoň, skupině Výtoňanka a všem čarodějnicím.

Májka

Plakát

 

Společně s Jihočeskou záchrannou brigádou...

 
Na poloviční cestě k naší státní hranici po pravé straně silnice míjíte budovu s chatičkami, bývalou střelnici Pohraniční stráže Spáleniště. V těchto prostorách od roku 1996 vyvíjí svou činnost Jihočeská záchranná brigáda kynologů. Jejích 61 členů sdružuje největší členskou základnu ze 14 sdružených krajských brigád, které mohou také tyto prostory využívat. Ti od té doby zde odvedli obrovské množství hodin práce při zvelebování budovy a přilehlého areálu. Připravili si tu výborné podmínky, umožňující výcvik a konání soutěží pro sebe a své psí pomocníky. Najdeme je nejen na cvičišti na trenažeru v atrapě sutin, ale i u vody, při hledání zbloudilých osob a všude tam, kde je možné je využít. Spolupracují se záchranným hasičským sborem, policií a vodními záchranáři na lodích. Jejich vycvičení psy jsou neocenitelní třeba při  záchraně tonoucích či utonulých. Ti je dokážou vycítit a odhalit pod vodou až do desetimetrové hloubky. Bylo by škoda nevyužít možnosti tak fundované organizace k zapojení ke společné spolupráci s výtoňskými SDH. První setkání s JZBK a jejím vedoucím brigády panem Pavlem Trollerem a zástupcem SDH Přední Výtoně vedené Jiřím Řechtáčkem, zprostředkoval starosta obce Jan Bittner. Prvními kroky se stala dohoda na uspořádání společného taktického cvičení a organizací Dne dětí. V budoucnu můžeme očekávat mezi oběma partnery plodnou spolupráci. Nabízí se rovněž i větší sblížení s obyvateli vesnice.
Karel Stix

Maškarní zábava 19. 2. 2022

V Přední Výtoni oblékli masky děti i dospělí

 
Maškarní zábava v Přední Výtoni byla pro děti a navečer i pro jejich rodiče, kteří stejně jako jejich potomci přišli v nápaditých maskách. Podívejte se! 
 
Sbor dobrovolných hasičů Přední Výtoň uspořádal dne 19. 2. 2022 Maškarní zábavu. Od 16:00 pro děti a od 19:00 pro dospělé.
 
Maškarní zábavy pro děti se zůčastnilo celkem 21 dětí v různých maskách. Mohli jsme vidět mimo jiné vílu, vodníka, princezny, piráta, kovboje, kočku, berušku, včelku, indiánka, nechyběl ornitolog, jednorožec, batman, čarodějnice a další. O výzdobu a pořádání soutěží se postarala Marie Juhaňáková a za to ji patří velké poděkování. Poděkování si zaslouží i všechny maminky, tatínkové, babičky atd., kteří připravili velmi chutné pohoštění např. koláče, bábovky, lízátka, dort.
 
Večerní části zábavy se zůčastnilo celkem 45 příchozích, z toho 34 masek. K tanci nám hrála kapela Tošinka ve složení Martina, Martin a Miroslav Tošerovi. Skvělá zábava vygradovala vyhlášením nej masky večera, kterou se stala maska viagry. Poslení účastníci opustili prostory konání zábavy po 3 hodině ranní. Poděkování patří všem, kteří se na pořádání zábavy podíleli.
 
Společná fotka
Jiří Řechtáček

 

Plakát

Výroční členská schůze SDH 21. 1. 2022

 
Pandemická epidemie Coronaviru zamotala běžným životem. Zavedené zvyklosti a postupy v našem životě bylo nutno přizpůsobit vládním nařízením a zákonům. Dotkla se i změn termínů akcí, které se buď posunuly nebo i vypustili. Až teprve výroční schůze, která se konala 21. ledna 2022, mohla vyhodnotit činnost za uplynulé 2 roky. Starosta SDH Jiří Řechtáček zahájil jednání a přivítal hosty, starostu obce Jana Bittnera a starostu OV SDH Alfréda Kronauera. Ve svém vystoupení a hodnotící zprávě připomenul 32 členů i ostatním přítomným plnění usnesení SDH. Uvedl, že jejich činnost neustrnula. Provedli na požádání rodičů mikulášské nadílky pro děti v rodinách, rekonstrukci hasičského klubu, hasičský bál, vepřové hody, brigády ve sběru kamenů na farmě Kerim, stavění a kácení Májky, velikonoční zdobení stromu, slavnostní otevření hasičského klubu, Den dětí, pochod na Vítkův hrádek, vodácký výlet po řece Vltavě pro členy, ukázky techniky pro Dětský letní tábor z ČB a při závodu Policie Šumaman, hasičskou soutěž o Pohár obce Přední Výtoň, převzetí Betlémského světla, rekonstrukci šatny zásahové jednoty, brigádu na rekonstrukci stolů a lavic v klubu, setkání ukončení prázdnin. Výčet uvedených akcí dosvědčuje neutuchající aktivitu členů SDH. 
 
O hospodaření sboru podal zprávu pokladník Vladimír Bondira a zprávu revizní rady Oldřich Mareš. Velitel zásahové jednotky Jan Stoiber vyjádřil spokojenost se stavem přípravy k zásahům a zlepšení v péči o techniku.
 
Zásahová jednotka má 13 členů, za roky 2020 a 2021 měla 26 výjezdů. V červenci 2020 obdržela obec, respektive zásahová jednotka, hasičské vozidlo Tatra 815 převodem z HZS Prachatice. Obec investovala cca 1 milion korun do rekonstrukce vozu. Část zásahové jednotky se zúčastnila cvičení v Rakousku s dýchací technikou. Spolupráce s rakouskými hasiči zůstává stále na dobré úrovni.
 
V závěru vystoupil starosta obce Jan Bittner, poděkoval za pozvání a vyzdvihl velmi dobrou spolupráci sboru s obcí, poděkoval sboru za pořádání akcí pro děti a širokou veřejnost. Starosta Kronauer rovněž ocenil naší činnost a slíbil zlepšení komunikace s SDH. Oba dva se starostou Řechtáčkem předali ocenění a medaile řadě našich členů.
 
Schůze byla ukončena shlédnutím videa z akcí sboru připravené Adamem Plochem a Martinou Řechtáčkovou ml..
 
Karel Stix

V jižních Čechách svítí světlo míru 19.12.2021


Na základě dlouhodobého přeshraničního partnerství mezi hasičskými sbory Schönegg a Piberschlag a také městysem Vorderweissenbach a městem Přední Výtoň se letos vrátilo světlo míru.

Jde o symbol dobré spolupráce a sousedství, který starostovi Jan Bittner a konzulovi Mag. Oliver Jerney předala obecní rada Johanna Staudinger se zástupci hasičských sborů a bývalým starostou Johann Grünzweil.

Součástí předání bylo i blahopřání k Vánocům a přelomu roku 2022.

V důsledku toho se objevily nové nápady na společné akce.


 

Fotografický kredit: Christoph Staudinger

Foto text: Valná hromada Johanna Staudinger předává světlo míru starostovi Jan Bittner.

Na snímku bývalí starostové i zástupci hasičských sborů a generální konzul.

 

Friedenslicht leuchtet in Südböhmen


Ausgehend von der langjährigen, grenzüberschreitenden Partnerschaft der Feuerwehren Schönegg und Piberschlag sowie der Marktgemeinde Vorderweißenbach und der Gemeinde Přední Výtoň wurde auch heuer wieder das Friedenslicht überbracht.

Es ist ein Symbol für die gute Zusammenarbeit und Nachbarschaft, welches von Gemeindevorstand Johanna Staudinger mit den Vertretern der Feuerwehren und dem Altbürgermeister Johann Grünzweil an Bürgermeister Jan Bittner und an Konsul Mag. Oliver Jerney übergeben wurde.
Die Übergabe beinhaltete auch die Glückwünsche für Weihnachten und den Jahreswechsel 2022.

In weiterer Folge entstanden neue Ideen für gemeinsame Aktionen.


 

Bildnachweis: Christoph Staudinger

Fototext: GV Johanna Staudinger übergibt Friedenslicht an Bürgermeister Jan Bittner.
Am Bild die Altbürgermeister sowie die Vertreter der Feuerwehren und der Generalkonsul.

Společné foto

Julia Keplinger

Plakát

Mikuláš v Přední Výtoni 5. 12. 2021

Mikuláši s anděly a čerty procházeli také břehy lipenského jezera. Jak se ukázalo, i mikulášská nadílka se přizpůsobuje době a modernizuje se. V Přední Výtoni totiž družina zvládla jednu nadílku dokonce on-line.
Mikulášské nadílky se tam tradičně chopili místní dobrovolní hasiči. Zajistili ji v neděli pro děti z Přední Výtoně, Frýdavy, Pasečné a Svatého Tomáše. "Celkem jsme navštívili dvanáct rodin a jednu on-line," uvedl Jiří Řechtáček, starosta Sboru dobrovolných hasičů Přední Výtoň. "Mikuláš měl ve své družině dva anděly a dva čerty. Všem sedmnácti dětem a dvěma on-line přečetl jejich hříchy a pochvaly, děti zpívaly, recitovaly a přednášely. Pak obdržely nadílku. Už teď se všichni moc těšíme na příští rok."
 
Mikulášova družina
Jiří Řechtáček

Mikuláš plakát

 

 

 

Plakát

Dětský den 5. 6. 2021

Sbor dobrovolných hasičů v Přední Výtoni uspořádal dne 5.6.2021 3.ročník Dětského dne v Přední Výtoni. Více jak 50 dětí procházelo 1,8 km dlouhou stezku, kde na ně čekalo celkem 16 stanovišť. Na každém stanovišti děti dostali za splněný úkol symbol do své kartičky, na konci stezky si k značce přiřadily písmeno a vyšla tajenka. Na stanovištích děti hrály metanou, stříkaly ruční stříkačkou, shazovaly plechovky míčkem, střílely ze vzduchovky, zhlédly cvičení německého ovčáka, setkaly se se Shrekem a s Fionou, poznávaly dřeviny, střílely s lukem a šípem, skládaly pexeso, poznávaly různá paroží a zvířátka z našich lesů a jezdily na koních. Na 5 stanovištích děti využívaly všeobecné znalosti k získání symbolu. Za vyluštěnou tajenku, dostali děti tašku plnou dobrot a reklamních předmětů. V cíli se peklo prase, opékali buřty, točila se Kofola a hráli se hry. Moc děkujeme sponzorům, bez kterých by odměna pro děti nebyla tak bohatá. Sponzoři: Obec Přední Výtoň, SDH Přední Výtoň, Metaná Přední Výtoň, Hospoda U starého vdovce, Penzion Vyhlídka, František Soukup, Lesy ČR a.s., Hotel Albatros, Penzion Výtoň. Ohlasy od dětí a rodičů jsou jen pozitivní. Dětský úsměv je pro nás tou největší odměnou. Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě a hladkém průběhu Dětského dne. 

Dětský den 2021

Jiří Řechtáček

Zásahová jednotka v Přední Výtoni má novou šatnu 13. 4. 2021

Komfortní zázemí si vytvořili hasiči v Přední Výtoni. Čerstvě si zrekonstruovali a vytvořili šatnu pro členy zásahové jednotky.
V šatnu hasiči proměnili prostory, které sloužily jako byt a jsou v současné hasičské zbrojnici. „Zastupitelé totiž rozhodli, že prostory budou vráceny zásahové jednotce,“ sdělil starosta Sboru dobrovolných hasičů (SDH) Přední Výtoň Jiří Řechtáček. Práce odstartovaly loni v prosinci a v březnu byla rekonstrukce dokončena.
„Zbourali jsme protihlukovou stěnu, všechny zdi jsme oškrabali a naštukovali,“ přiblížil starosta hasičů rozsah prací. „Vyměnili jsme stropní podhled, zhotovili novou elektroinstalaci, připevnili nový bojler, vyměnili podlahu a nainstalovali jsme nové žaluzie. Také jsme vyměnili toaletu a všechny prostory jsme s pomocí členek sboru řádně vyčistili.“ Materiál uhradila obec . Práci zajistili hasiči vlastními silami. „Největším pracantem, mistrem a dělníkem byl náš člen Pavel Zvonař,“ ocenil Jiří Řechtáček.
 
 
 

Třináct rodin navštívila a obdarovala Mikulášská družina v sobotu v Přední Výtoni. Nadílku uspořádal tamní Sbor dobrovolných hasičů Přední Výtoň, a to nejenom pro obec, ale i obyvatele částí Frýdava, Pasečná a Svatý Tomáš.

"Kuriozitou byla jedna nadílka on-line," přidal příhodu starosta sboru Jiří Řechtáček. "Mikuláš měl ve své družině dva anděly a dva čerty. Mikuláš přečetl všem 32 dětem + dvěma on-line jejich hříchy a pochvaly, děti zpívaly, recitovaly a přednášely, potom dostaly nadílku. Už teď se všichni moc těší na příští rok."
 
Mikuláš a jeho pomocníci

Jiří Řechtáček

Ukončení fotbalové sezóny 2020

Fotbalisté z řad členů Sboru dobrovolných hasičů Přední Výtoň uspořádali v sobotu 19. září 2020 na hřišti u hasičské zbrojnice dokopnou. Od 13:00 hodin proběhlo v Areálu letních sportů utkání v malé kopané, které se zúčastnily i naše děti. Dokopná pokračovala v Hasičském klubu, kde se pekla uzená kýty a točilo výborné pivo. K poslechu nám hrála naše úžasná kapela Výtoňanka.
Dokopná 2020
Jiří Řechtáček

Ukončení prázdnin 29. 8. 2020

V sobotu 29.08.2020 uspořádal Sbor dobrovolných hasičů Přední Výtoň "Ukončení prázdnin 2020". Ve 14:00 hodin začala hra Šipkovaná, při které děti na trase hledali šipky a znaky, které jim ukazovaly směr další trasy a plnění úkolů. U zbrojnice jsme měli stánek s malováním na obličej, ve stanech tři stanoviště s počítačovými hrami a karaoke. K jídlu byly připraveny pikádory, špekáčky, pečené sele, k pití čaj a limonády. Po setmění jsme dětem a dospělím připravili malé překvapení v podobě ohňostroje. I přes nepřízeň počasí se akce povedla a dětské úsměvy toho byly důkazem.

Ukončení prázdnin 2020

Jiří Řechtáček

Putovní pohár obce Přední Výtoň

V sobotu 8. srpna 2020 se v Areálu letních sportů uskutečnil již 44. ročník hasičské soutěže o Pohár obce Přední Výtoň. Soutěže se zúčastnilo celkem 8 družstev. Nemohu si odpustit výtku za nekolegiální přístup SDH Benešov nad Černou, který již několikrát uspořádal ve stejném termínu svojí soutěž. Ovlivnil tak účast sborů okresu na naší soutěži. V mužské kategorii soutěžilo 6 družstev Přední Výtoň, Přísečná A, Přísečná B, Prostřední Svince, Slatina ze Západočeského kraje a rakouský Schonegg. V kategorii žen vystoupila družstva Přední Výtoň a Přísečná. V obou kategoriích vyhráli soutěžící z Přísečné a na jeden rok převzali Putovní pohár obce. Krásný letní den přilákal asi 400 diváků, kteří povzbuzovali závodníky. V závěru předvedli naši kolegové ze Slatiny ukázku sportovní soutěže podle pravidel západočeského kraje, kterých jsme v minulosti používali i my. Diplomy a ceny předávali starosta obce Přední Výtoň Jan Bittner, starosta Okresního sdružení hasičů Ing. Alfréd Krenauer a starosta Sboru dobrovolných hasičů Přední Výtoň Jiří Řechtáček. Závody proběhly bez problémů a všichni soutěžící se vrátili bezpečně domů ke svým rodinám. po soutěži byli všichni pozváni do hasičské zbrojnice na tradiční hasičskou zábavu, kde byla v nabídce možnost konzumovat kromě klobás i pečené selátko. Velké poděkování so zaslouží všichni, kteří se podíleli na přípravě a průběhu celé akce.
Karel Stix
 
Společná fotka
 

Pozvánka na hasičskou soutěž

Hasiči na vodáckém výletu 4. července

Naši hasiči využili svátečních dnů k uspořádání výletu na raftu po řece Vltavě. V půjčovně ve Vyšším Brodě si zapůjčili několik raftů a 12 dospělých s 9 dětmi vyrazili na dvoudenní dobrodružnou cestu po řece Vltavě. Nebyli na řece sami, ale oproti předcházejícím létům byl pprovoz menší. Do Českého Krumlova dojeli v 19 hodin a utábořili se v kempu. Večerní posezení se docela protáhlo a nedělní budíček byl stanoven na 9:30. po sbalení bagáže pokračovala cesta po vodě do kempu ve Zlaté koruně, kde vydařený výlet v 17 hodin skončil. Během putování využívali služeb kiosků. Mohli porovnat kvalitu jednotlivých kempů, kde se setkávali s různou kvalitou podávané stravy a služeb. V jednom kempu bylo jídlo tak nekvalitní, že je museli vyhodit. To byla asi jediná vada při pobytu na řece. Sjíždění jezů se obešlo bez front. Všichni si užívali pobytu v krásné přírodě a slunečných dnů a plni nádherných dojmů se vraceli domů. V příštím roce si prý rozhodně výlet zopakují.

Karel Stix

Společná fotka - vodaMarie Stoiberová

 

Pěší výlet na Vítkův hrádek

 
Před čtyřmi lety byla na návrh Miroslava Kovačičina, předsedy Spolku přátel Vítkova hrádku a SDH Přední Výtoň, uzavřena dohoda o společném pořádání pěšího výletu občanů z Přední Výtoně, maminek s dětmi i v kočárcích na naší historickou památku na hrad  Vítkův hrádek. Hasiči dostali za úkol zvát občany a předávat jim poukázky, na které by při příchodu do hradu obdrželi občerstvení. Spolek přátel Vítkova hrádku měl zajistit drobné občerstvení a umožnit přístup na vyhlídkovou plošinu. Zajistí pro méně pohyblivé dovoz terénním autem z parkoviště na hrad. Tato domluva byla až do loňského roku oboustranně dodržena a stala se tradicí. Letos byl přístup ze strany Spolku přátel Vítkova hrádku narušen. Téměř do posledního dne jsme nevěděli, zda je od Spolku o akci zájem, iniciativa byla vyvíjena jen ze strany hasičů a jen díky jim se výlet uskutečnil. V sobotu 27. června, v letošním prvním nejteplejším dnu se vydalo od hasičské zbrojnice na pěší tůru 17 nadšenců pochodu. Letos nechyběl ani poník Johny, který loni na střídačku vezl v sedle menší děti. Ale o jeho službu nebyl zájem. Děti spíše ke svezení upoutal traktor veterán zn. Steyer, řízený jeho majitelem, starostou obce Janem Bittnerem, pohybující se rychlostí, které stačili i dospělí pochodníci. Chodce doprovázeli navíc ještě psi Paloma a Bady. Při příchodu na hrad obdrželi účastníci malé ončerstvení - nápoj a možnost vystoupit na vyhlídkovou plošinu věže, vše zdarma. Odtud se jim otevřel nádherný pohled na sluncem ozářenou blankytnou oblohu bez jediného mráčku, okolní Svatotomášskou vrchovinu a na obzoru vrcholy hor Šumavy. Po krátkém odpočinku se přesunuli výletníci na oběd do penzionu Hájovna, kde si pochutnali na zvěřinových a domácích specialitách. Poté vyrazili na cestu zpět do svého domova obohacení o mnoho nových zážitků. Byla by velká škoda, kdyby se slibně rozvíjející tradice a zájem obyvatelů Přední Výtoně o hrad pokazil. Při lepší organizaci a propagaci mohla být účast daleko větší, protože slunečné a teplé počasí by určitě přilákalo více lidí. Poděkování patří všem hasičům, kteří se o pokračování této akce zasloužili. Dopadne 5. ročník pěšího výletu v příštím roce lépe?
Karel Stix
Společná fotka
 

Co dokáží naši hasiči

Zvláště v dnešní době vystupuje do popředí významná role hasičských záchranných sborů. Jsme každodenními svědky, co vše vykonávají pro naší společnost. Kromě původního poslání - zásahů při požárech, jim přibyly další úkoly a povinnosti. je to nepřeberné množství činností, při kterých odvádějí spoustu práce při záchranně životů a majetků. kromě ostatních integrovaných složek k nim patří sbory dobrovolných hasičů. Zázemí jim vytváří obce. Náš sbor patří mezi velmi schopné a platné členy a proto jsou velmi často nasazování k nejrůznějším zásahům. Velice dobře se starají nejen o svěřenou techniku, ale i stavební část zbrojnice. Rozhodli se provést svépomocí úpravu interiéru klubovny. Našli pochopení jak u starosty obce, tak celého obecního zastupitelstva k finančnímu a materiálovému pokrytí celé akce. Ta trvala od prosince 2019 do května 2020. Pod vedením Pavla Zvonaře, který odvedl nejvíce odborných prací a strávil zde několik stovek hodin byl uzavřen vstup do skladu zbrojnice, položena nová dlažba, oškrábání všech stěn, naštukování a vybílení. Byl zateplen strop a zhotoven nový podhled a nový zděný bar. Upraveno sociální zařízení, osazena nová svítidla, výčepní stolice a nové stoly. Stávající židle byly obroušeny a opatřeny lakem. Všem, kteří přiložili ruku k dílu, patří velké poděkování. Otevření klubovny se zúčastnili v pátek 29. května 2020 členové sboru. Veřejnosti byla představena v celé kráse v sobotu 30. května při kácení májky. V sobotu 30. dubna s pracovníky obce vyzdobili a postavili tradiční májku. vyhlášený nouzový stav neumožnil účast občanů a dětí. Setkání občanů se tentokrát muselo obejít bez sletu čarodějnic, hudby, táboráku s opékáním buřtů. Kromě čarodějnic. To se vše odbylo při kácení májky. sbor spolupracuje s místní farmou KERIM spol. s.r.o. a jedna ze spoluprací je spočívá v každoročním sběru kamení na jejích pozemcích. Brigáda měla čtyři termíny v měsících duben a květen. Minimálně se jedné brigády zúčastnilo 24 členů. Práce to nebyla lehká. Velké množství malých kamenů a teplé počasí bylo docela vyčerpávající. Až na jeden úpal nedošlo k žádnému zranění. Výdělek použijí na úpravu interiéru hasičské klubovny. 
Přejeme hasičům, aby si po jejich záslužné a náročné práci odpočinuli v příjemném prostředí a těšili se ze svého díla. Celkové uspokojení však ještě nenacházejí. Trápí je vyřešit vytápění celé budovy. Prostory zbrojnice jsou vytápěny nehospodárnými akumulačními kamny, jejichž provoz za vysokých finančních nákladů stěží budovu temperuje. Proto obec rozhodla zadat zpracování projektové dokumentace. Cena za novou technologii vytápění vychází cca na částku 850 000,- Kč. Zpracování projektové dokumentace bylo zadáno specializované firmě s cílem realizovat nové vytápění tepelným čerpadlem do konce roku 2020.
Karel Stix
Slavnostní přestřihnutí stuhy.
 

Velikonoce v obci době karantény

 
Obecní lípa nám 5. 4. 2020 obrostla velikonočními vajíčky. Všem, kteří se podíleli moc děkujeme. Jsem velmi rád, že i když nemůžeme být spolu na dálku stále spolupracujeme.
Velikonoční strom
Velikonoční strom na hřišti.
Z blízka
Jiří Řechtáček

Hasiči za krásami Šumavy

 
Prodloužený víkend v říjnu nabídl několik posledních teplých a slunečních dnů. Padl návrh společně si ještě užít pobyt na Šumavě v místech, nám neznámých. Jednomyslně byl vybrán návrh dojít pěšky k Plešnému jezeru. Cíl výletu je poměrně blízko od naší obce a jedná se o hojně navštěvované místo. V sobotu 26. října 2019 se 8 hasičů se svými rodinami a přáteli vydali na společnou cestu 5 osobními auty. Dojeli na parkoviště u Horské služby v Nové Peci. Již na parkovišti však nebyli sami, více rodin s dětmi sdílelo stejný nápad. odtud se pokračovalo pěšky. K cíli je vedla asfaltová lesní cesta v krátkém úseku do kopce. Dále už pak následovala pohodlná chůze po rovince, kterou uvítaly hlavně děti, které si zpříjemňovaly cestu zpěvem a říkankami. Míjeli jsme spoustu dalších návštěvníků. V polovině trasy dlouhé 6 km přišla vhod přestávka na občerstvení. při odpočinku jsme si užívali hřejivých slunečních paprsků a nabírali síly pro zbytek cesty. Výprava dorazila k místu nazvané Kamenné moře. Před zdoláním tohoto posledního úseku byly některé děti již unavené a cestou se musely nést na ramenou. Změna fádního putování po asfaltové cestě vystřídala možnost pokračovat po Kamenném moři. Vyvolala u dětí zájem o urychlené dokončení posledního úseku zdoláváním kamenů přeskakováním a slézáním. Zanedlouho nás přivítala blyštivá modrá hladina Plešného jezera a nad ní se vypínající se skálou se sochou spisovatele Adalberta Stiftera, ověnčena pásem lesů. Bohužel z velké části zasažené kůrovcem. Nadšení a radost dětí a dospělých z dosaženého cíle a příjemně prožitého dne nás přivedly na myšlenku zopakovat si další putování při společném poznávání okolí našeho domova. Příště už nás třeba bude víc.
 
Účastníci
Marie Stoiberová

Předvánoční turnaj v bowlingu

Hned následující den v pátek 6. 12. 2019 bylo uspořádáno přátelské setkání členů SDH v předvánočním turnaji v bowlingu konané v Bowling baru Penzionu Vyhlídka. Pozvání byli i spřátelené spolky hasičů ze Schöneggu a z Piberschlagu. Pozvání však přijali jen hasiči ze Schöneggu, kterých přijelo 10. Našich členů a členek se zúčastnilo 20. 

Prvotní byla samozřejmě hra, kdy v turnaji nešlo jen o vítězství, ale o skvělou zábavu. K této příležitosti bylo pro účastníky připravené pohoštění formou obložených mís různých variací se sýry, masem, šunkou i zeleninou. Pouhým okem došlo k nastartování chuťových buněk a použitím barevné kombinace jste nečekali a dali přednost vlastní ochutnávce.

Setkání se ukončilo společnou fotografií, ale už jen s těmi nejsilnějšími, kteří vydrželi až na samotný závěr večera.

Všichni jsou vítězové.Jiří Řechtáček

 

Letos již podruhé na začátku prosince jsme v obci Přední Výtoň oslavili svátek svatého Mikuláše. Bělovousý muž s anděli a čerty obešel rodiny našich občanů o den dříve tedy 5. prosince 2019

Mikuláš chodil se čtyřmi komplici, dvěma anděli a dvěma čerty. Andělové měli za úkol chválit hodné děti, čerti naopak vyhrožovali těm zlobivým, že si je odnesou s sebou do pekla. Andělové se zlobivých dětí zastávali a společně s nimi slíbili čertům, že v dalším roce budou hodnější. V mikulášské nadílce, kterou od andělů dostali hodné děti, které pěkně odříkali básničku nebo zazpívali písničku, často dostávali různé sladkosti, ale také ovoce, nejčastěji mandarinky nebo banány. Některé děti dostali i hodnotnější dárky, například oblečení nebo hračky. Zlobivé děti dostali brambory a uhlí. Čerti jim hrozili i vhozením do pytle, který měli s sebou.   

Nelehkého úkolu se zhostili členové SDH Přední Výtoň a jeden dobrovolník. Mikuláš se svojí družinou navštívili 7 rodin a předal dárky 11 dětem. "Návštěvy rodin v katastru obce Přední Výtoň jsou zcela zdarma", řekl vedoucí družiny Mikuláš. Dále dodal, že se moc těší na příští rok, kdy 5. prosince vychází na sobotu a mohlo by se přihlásit více rodin s dětmi, vnoučaty, neteřemi nebo synovci.        

Mikulášská skupina.

Marie Stoiberová

Volební výroční schůze SDH Přední Výtoň

 
V prostorách klubovny na OÚ se v sobotu 16. 11. 2019 se sešli hasiči, aby zhodnotili svojí činnost za uplynulých 5 let a zvolili nový výbor. Pozvání přijal starosta obce Přední Výtoň Jan Bittner, starosta okrsku Václav Liebl a starosta SDH Černá v Pošumaví Vladimír Kasal, velitel SDH Frymburk Karel Malák. Po seznámení se zprávami o činnosti, hospodaření a revizí bylo přikročeno k volbě nového výboru. Na dalších 5 let byli zvoleni do čela na pozici starosty SDH pan Jiří Řechtáček, náměstka pan Jan Stoiber ml., pokladníka Vladimír Bondira, jednatele Pavla Zvonaře a členové výboru pan Petr Šumbera st., paní Libuše Šumberová, paní Martina Řechtáčková, slečna Radka Bondirová, paní Veronika Jakubová, Jan krejsa, a pan Karel Stix. Předsedou revizní komise byli zvoleni předsedou pan Oldřich Mareš a členové pan Jan Krejsa, pan Stanislav Geber a náhraník slečna Radka Bondirová. Za dosavadní dlouholetou práce ve prospěch sboru, starosta obce pan Jan Bittner poděkoval a předal panu Karlu Stixovi a panu Janu Stoiberovi st. pamětní minci Obce Přední Výtoň. Zároveň předal veliteli sboru Janu Stoiberovi ml. a novému starostovi SDH Jiřímu Řechtáčkovi nový smaltový znak k označení hasičské zbrojnice. Ve zprávě bylo konstatováno, že vozidlo Śkoda CAS  je zastaralá. S velkými obtížemi se udržuje v dobrém technickém stavu. V porovnání s dnešními auty nesplňuje rychlost dojezdu k zásahům. Proto starosta Obce Přední Výtoň pan Jan Bittner podal žádost na dotaci na nákup modernějšího vozidla. Jednání výroční schůze bylo zakončeno volnou zábavou v doprovodu tónů kapely Výtoňanky.
 
Nový smaltový znak
Marie Stoiberová

Hasičská soutěž O pohár obce Přední Výtoň 2019

Letos jsme díky televiznímu zpravodajství a letnímu suchu mohli velice často vidět práci hasičů. Požárů bylo totiž požehnaně a zasahovali u nich jak profíci, tak dobráci. A právě jednu ze základních činností, totiž požární útok předváděli dobrovolní hasiči 10. srpna 2019 na 43. ročníku soutěže O putovní pohár obce Přední Výtoň. Vše se konalo v přívětivém Areálu letních sportů na břehu Lipna. Letos se představilo celkem 11 družstev, 9 mužských a 2 ženská. Soutěž byla dvoukolová a všichni účastníci předvedli zajímavé výkony. Jako tradičně přijeli i Rakušané z příhraničních obcí a městeček. Ti už se přizpůsobili našim, českým pravidlům této soutěže a začínají v dosažených časech česká družstva dotahovat. Nejvzdálenější účastníci letošního výtoňského hasičského klání byli z obce Slatina z Plzešnkého kraje. Ti předvedli navíc dvě ukázky požárních útoků podle jejich zvyklostí, což bylo zajímavé zpestření soutěže. Pozoruhodné bylo porovnání rozdílů v jejich a normálním požárním útoku. Po celé sobotní odpoledne sledovalo soutěže velké množství diváků, protože v těsné blízkosti fotbalového hřiště, na kterém vše probíhalo vede cyklostezka a většinu jejich uživatelů hemžení hasičů pochopitelně zaujalo. Vše se povedlo a bylo to, jak se vyjádřil jeden z diváků bezvadné odpoledne. Jenom je škoda, že opět došlo ke kolizi termínu soutěží. to se projevuje v sníženém počtu sborů, které se klání v Přední Výtoni účastní.

Společná fotka se zúčastněnými družstvyKarel Stix

 

1. červen - Dětský den

Naši hasiči navázali na předcházející úspěšnou akci pro děto z minulého roku. Připravili pro ně dětský den. Na hřišti u zbrojnice vítala příchozí reprodukovaná hudba. Zde se podávala pečená kuřata s hranolky, opékané špekáčky, mísy s ovocem a nápoje. Pro 45 zúčastněných dětí byla připravena trasa s 10 staništi. Děti postupně přicházely na Hawajskou párty, projely se na koních, vyzkoušely si hasičskou techniku, seznámily se s televizní dvojicí Patem a Matem, pozdravily se s Bílou paní, zastřílely si ze vzduchovky, úřadovaly na pohádkové poště, čarovaly s čarodějnicí a skončily ve fotokoutku. Na každém zastavení obdržely dáreček nebo sladkost. Pořadatelé se opravdu činili a připravili bohatý program. Na vydařenou akci přispěli: Obec Přední Výtoň, Oddíl Metané a SDH Přední Výtoň. Kladný ohlas veřejnosti a velká účast rozhodly vytvořit každoroční tradici.

Tak to jsme MY.Karel Stix, Jiří Řechtáček