Navigace

Obsah

Seniorklub Přední Výtoň, z. s.

Úvodem

Odchod do důchodu po celoživotní práci přináší velikou změnu v dosavadním  životním rytmu. Člověk si musí zvyknout na jiné priority, zdá se mu z počátku, že má spoustu volného času. To se ale brzy změní a mnohdy, pokud nemá žádné zdravotní obtíže, zprvu neví, jak s ním naložit. Později zjistí, že má času málo, vždy se nějaká práce najde. Co si však málokdo uvědomí, že se postupně vyřazuje ze společenského dění, omezuje společenský styk a uzavírá se jen do stěn svého bytu. V naší obci žije již více než třetina občanů, kteří odešli do zaslouženého odpočinku. Nápadu, jak obohatit život seniorů a vytvořit sdružení, ve kterém by se mohli scházet, popovídat si, pobavit nebo uspořádat zájezd se ujali senioři Jan Stoiber, Karel Stix, Jiří Krahulec a Pavel Kroneisl. A kde se nápad zrodil? Jistě správně  tušíte, kde jinde, než při sklenici piva ve sklepě v minipivovaru U Jakuba ve Vyšším Brodě.  Autoři nápadu se nejprve chtěli ubezpečit, zda bude vůbec o tuto aktivitu zájem. Využili laskavé nabídky předsedy Občanského sdružení Vítkův Hrádek, horolezce a cestovatele p. Miroslava Kovačičina, se kterým se dohodli uspořádat besedu na téma „Vzpomínky z cest“. Pozvání na besedu  se ujaly Eliška Kasperová a Marie Krahulcová, které navštívily všechny důchodce a předaly jim pozvánky. Ve čtvrtek 6. října se do penzionu Hejrov dostavilo 36 důchodců, kteří pozorně a se zájmem sledovali zasvěcené vyprávění p. Mirka Kovačičina o záchraně historické památky Vítkův Hrádek. Vyprávění bylo doplněno promítanými fotografiemi  od zahájení stavebních úprav až po současnost. Jeho vystoupení bylo pozorně sledováno, vždyť  mnozí z přítomných třeba ze zdravotních nebo i jiných důvodů hrad dosud nenavštívili. Po zaslouženém potlesku, kterým se posluchači  řečníkovi odměnili, vystoupil Jan Stoiber a přednesl  přítomným návrh na založení Občanského sdružení seniorů. Návrh byl přijat a na místě se přihlásilo 30 seniorů. Následovala volba přípravného výboru ve složení: Jan Stoiber, předseda, členové Karel Stix a Eliška Kasperová. Karel Stix byl pověřen připravit stanovy a po projednání v přípravném výboru byly odeslány Ministerstvu vnitra k registraci. Po registraci přípravný výbor svolal ustavující schůzi, na 28. prosince 2011, při níž byly přijaty stanovy, zvolen pětičlenný výkonný výbor, tříčlenná revizní komise a schválen plán činnosti. Přítomná starostka obce p. R. Houšková slíbila podpořit sdružení finanční částkou na činnost. Na činnost spolku přispěl podnikatel p. Ladislav Bambas a Spolek přátel Vítkova hrádku, se kterým pořádáme i společné akce. O dobrou pohodu a atmosféru se nezištně při vybraných akcích stará hudební skupina  Výtoňanka  pod vedením p. Jiřího Krahulce.

Složení výboru Seniorklubu : p. Jan Stoiber, předseda, p. Karel Stix, jednatel, p. Eliška Kasperová, pokladník, p. Pavel Kroneisl, člen, p. Marie Krahulcová, členka. Na výroční členské schůzi 14. prosince 2018 nahradil p. Jana Stoibera  ve funkci předsedy p. Pavel Kroneisl, p. Jan Stoiber zůstal členem výboru.

Revizní komiso tvořila p. Růžena Trojanová, předsedkyně, p. Ludmila Bořilová, členka, p. Jan Bombala, člen. Od 15. prosince 2016 p. Ludmila Bořilová, předsedkyně, p. Růžena Trojanová, členka, p. Jan Kuchař, člen. Od r. 2018  předsedkyně p. Eva Kantorová, p. Anna Bombalová, členka  a člen Jan Kuchař.

Původní název Občanské sdružení seniorů byl změněn na Seniorklub Přední Výtoň, z. s., a eviduje k 14. prosinci 2018 44 členů. Jsme dobrovolným otevřeným spolkem, účast na akcích není povinná. Na činnost spolku přispívá každý člen částkou 200 Kč za rok.

Ohlédnutí za uplynulých 7 let

Každoroční akce obsahují:

sportovní činnost  -  turnaje v metané a bowlingu, nejméně 2 krát za rok,

bowling

procvičování paměti, další sebevzdělávání a získávání nových poznatků - besedy s Mir. Kovačičinem cestovatelem, horolezcem, paraglaidistou, např. o výstupu na Himaláje, Keňa s Mgr. Zbyňkem Váchou, PhDr. Karlem Štixem cestování po Gruzii, Kyrgyzstánu, Thajsku, Srí Lance, Zakarpatské Ukrajině a Malém Tibetu, P. Kroneislem o Normandii, beseda s lékařem MUDr. Karlem Blažkem Co je to zdraví a jak si ho udržet, kurz Praktického poskytování laické pomoci s p. učitelkami Zdr. školy z Č. Budějovic, se spisovatelem p. Hynkem Klimkem, ornitologem p. Ludvíkem Múhlsteinem – Jihočeští ptáci, s kreslířem a vojenským pilotem p. Vlad. Martenkem, řed. ZOO Protivín p. Mir. Procházkou Za krokodýly do Indie , hud. redaktorem Martinem Hlaváčkem, Zdeňkem Voráčem, vedoucím hudebního vysílání, sport. redaktorem p. Kamilem Jášou, s novým Občanským  zákoníkem – JUDr. Pavlína Čížková, O přírodě a myslivosti p. Ing. Josefem  Špačkem, o Sebeobraně seniorů- p. Lad. Kubouškem, s genmjr. Bohuslavem Dvořákem – Mise ČSA v Afghánistánu, s ředitelem hvězdárny na Kleti p. Ing. Tichým, ředitelkou p. RNDr. Evou Plášilovou,  meteoroložkou z ČHMÚ Č. Budějovice. Celkem bylo uspořádáno  27 besed, 15 vědomostních kvízů, 16 turnajů v metané (o jednom  utkání natočena a vysílána reportáž v JČRo), 14 turnajů v bowlingu. 13 zájezdů po zajímavých místech našeho kraje, hradech, zámcích, muzeích, výstavách, klášterech  a 3 zájezdy do příhraničí Rakouska.

hvězdárna

Náš cíl – zdravě stárnout – se nám zatím daří naplňovat.