Navigace

Obsah

Informace od MUDr. Smítkové

 

INFORMACE OBČANŮM

V návaznosti na Usnesení vlády ČR č. 69/2020Sb., o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodů ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky a plněním vydaných krizových opatření je obci uloženo.

Přední Výtoň zabezpečí po dobu nezbytně nutnou, nejvýše však po dobu trvání nouzového stavu, základní životní potřeby občanům starším 65 let a občanům zdravotně handicapovaným, kteří mají trvalé bydliště, nebo se přechodně nacházejí na území obce, k zajištění jejich nouzového přežití. Jde zejména o základní potraviny, hygienické potřeby a léky.

V případě, že nebude obec schopna základní potřeby uvedených občanů zajistit, obrátí se na krizový štáb v místě příslušné obce z rozšířenou působností, která náš požadavek zajistí, nebo postoupí dál na krizový štáb kraje.

Obec zatím nezískala žádné ochranné prostředky, které musí dobrovolníci, kteří takovou službu zajišťují nosit. Ochranné pomůcky byly objednány.

Obracím se na Vás, aby jste přistupovali k takovým požadavkům pouze v krajním případě a v naprosto zcela nevyhnutelných případech. Přednostně řešte tyto požadavky v rámci rodinných příslušníků, nebo blízkých známých.

Objednávku zboží přijímáme v krajních případech od 08:00 – 10:00 hod. v pracovní dny od pondělí do pátku, na telefon 380 735 924.

V případě objednání léků si připravte recept, nebo přesný název léků volně dostupných, nebo QR kód CGM .

Objednané zboží Vám bude dodáno v následující den, zboží objednané v pátek bude dodáno v pondělí, finanční úhradu připravte do obálky při předání zboží.

Ostatní informace předávané z krajského krizového štábu průběžně zveřejňujeme na webových stránkách obce a na úřední desce.

 

V Přední Výtoni 17. 3. 2020

 

Jan Bittner v.r.

starosta obce

 

 

Vážení spoluobčané

Přední Výtoně, Pasečné, Frýdavy a Svatého Tomáše

 

 

V souvislosti s výskytem viru CO-VID 19 Vás žádám o dodržování všech opatření, které jsou publikovány v tisku, nebo zveřejněny v televizi.

 

V Jižních Čechách budou otevřené hraniční přechody s Rakouskem jenom pro občany s prokázaným pracovním místem mimo území ČR:

Dolní Dvořiště – Wullowitz

České Velenice – Gmünd

 

s Německem pouze přechod

Strážný – Phillippsreut.

 

  V případě dalších změn Vás budu informovat.

 


 

Starosta obce

Jan Bittner

ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN

ve smyslu opatření vlády v souvislosti s šířením viru COVD 19 se upravují úřední hodiny Obecního úřadu v Přední Výtoni

Pondělí 13:00 - 16:00 hod.

Středa 13:00 - 16:00 hod.

Platby provádějte bezhotovostním stykem, v hotovosti jen v naléhavých případech po telefonické dohodě.

 

Jan Bittner 

starosta

 

Události v obci

V této kapitole najdete informace o různých sportovních a společenských akcích, termínech jednání zastupitelstva a o všem ostatním co je spjato se životem naší obce.


Případné náměty a připomínky jsou vítány, stejně jako informace o sportovních a kulturních akcí, které budou organizovány v katastru obce a přilehlých obcích.

 

O akcích informujte úřad obce. Kontakty na úřad zde...