Navigace

Obsah

Zprávy

ŽIVOTNÍ PODMÍNKY 2019 - výběrové šetření v domácnostech

Výběrové šetření Českého statistického úřadu v domácnostech. celý text

ostatní | 31. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

ŘIDIČ KANALIZAČNÍHO VOZU PRO OBLAST LIPENSKO

Čevak, a. s., přijme ridiče kanalizačního vozu pro oblast Lipensko. celý text

ostatní | 29. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

DOTAZNÍK KE ZJIŠTĚNÍ POTŘEBNOSTI SOCIÁLNÍ SLUŽBY V OBCI

Vážená paní, vážený pane,

dovolujeme si Vás požádat o vyplnění tohoto jednoduchého dotazníku. Potřebujeme zjistit Váš zájem o sociální službu / pečovatelskou službu v naší obci. Účelem vyplnění dotazníku je zpracování analýzy, která bude podkladem pro jednání o zavedení pečovatelské služby v obci. Obec tímto získá možnost reagovat na vývoj potřeb svých občanů seniorského věku.
Pečovatelská služba je určena lidem, kteří jsou z důvodu věku, zdravotního postižení či chronického onemocnění odkázáni na pomoc jiné osoby, z důvodu snížené soběstačnosti, při obstarávání základních potřeb, především zajištění péče o svou osobu a chodu domácnosti. Cílovou skupinou pečovatelské služby jsou senioři nad 65 let věku s prokazatelně sníženou mírou soběstačnosti v péči o svou osobu.

Vyplnění tohoto dotazníku je dobrovolné. Dotazník doručte obecnímu úřadu nejpozději do konce února 2019 (poštou, emailem: info@prednivyton.cz, vložením do poštovní schránky na budově úřadu).
celý text

ostatní | 23. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

INFORMACE O SVOZU SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Svoz směsného komunálního odpadu (zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění) se koná v termínu od 1. června do 31. srpna kalendářního roku každý pátek. V dalším období roku se svozy konají jednou za 14 dnů každý lichý pátek. celý text

ostatní | 14. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

SVOZ SEPAROVANÉHO ODPADU V ROCE 2019

Rozpis separovaného odpadu v roce 2019 celý text

ostatní | 14. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

Soutěž obcí - Jihočeši třídí odpady

Obec Přední Výtoň se umístila v roce 2018 na 1. místě okresu Český Krumlov. celý text

ostatní | 17. 12. 2018 | Autor: Správce Webu

Bezplatná insolvenční poradna pro občany Českokrumlovska a Kaplicka

Nezvládáte splácet dluhy? Vyhněte se oddlužovacím agenturám! celý text

ostatní | 16. 5. 2018 | Autor: Správce Webu

Kontakt - dispečink zimní údržba

Pro oznámení problémů se sjízdností a údržbou komunikací ve správě SÚS Jihočeského kraje volejte prosím dispečink v Českém Krumlově -
tel. č. 602815964 nebo Policii ČR. celý text

ostatní | 20. 12. 2017 | Autor: Správce Webu

Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, případně odstranění dřevin

Dovolujeme si Vás požádat o ořez, případně o odstranění dřevin, které by mohly ohrozit bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy společnosti E.ON Distribuce a.s..
V případech, že vlastníci či uživatelé nemovitostí (pozemků) neodstraní nebo neprovedou ořez dřevin v rozsahu a v termínu uvedeném na plakátu, mohou zaměstnanci společnosti E.ON anebo jiné pověřené osoby na základě plné moci následně na dotčené pozemky vstoupit a nezbytné zásahy do dřevin provést vlastními prostředky.
Věříme, že v zájmu zajištění bezpečné a spolehlivé dodávky elektrické energie bude ořezům a odstranění dřevin z blízkosti elektrického zařízení věnována náležitá pozornost. celý text

ostatní | 16. 10. 2017 | Autor: Správce Webu