Navigace

Obsah

Obecní knihovna


Obecní knihovna Přední Výtoň

Sídlí v přízemí budovy Obecního úřadu ( bývalé školní budově ) s bezbariérovým přístupem od roku 2004. Knihovnu vede pan Karel Stix od r. 1963. Během let se 6 krát stěhovala. Její poslední umístění odpovídá současným požadavkům. Je vybavena 1 počítačem s připojením na internet sloužící pro knihovnu. Knihovní fond obsahuje 1446 svazků, z toho 364 je naučných. Nejméně 4 krát za rok jsou knihovně zapůjčovány výměnné soubory z Městské knihovny Český Krumlov. Knihovna pracuje s knihovním systémem Clavius REKS. Je zde 8 studijních míst. Je zařazena do sítě knihoven I. kategorie - obce do 300 obyvatel.

Výpůjční doba : pondělí 16 - 17 hodin, po domluvě středa 13-16 hodin

Je možné dohodnout se s knihovníkem, který umožní zapůjčení knih i mimo výpůjční dobu. Obec každoročně poskytuje knihovně částku 5 000,- Kč na nákup nových knih. Na požádání je možné naším prostřednictvím požádat o zapůjčení svazku, který není ve zdejším fondu z Městské knihovny v Českém Krumlově.

 e-mail: kn.vyton@seznam.cz

Odkaz na webový katalog knihovny: http://https://db.knih-ck.cz/clavius/vyton/ zde je zveřejněný fond knihovny, ale i výměnné soubory z knihovny v Č. Krumlově, které jsou momentálně v knihovně.